Οροι και Προϋποθεσεις χρησης του ιστοτοπου www.siderservices.gr και της συμμετοχης σε σεμιναρια της.

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου της www.siderservices.gr προϋποθέτει την πλήρη αποδοχή από τον χρήστη των παρακάτω όρων.

Ο χρήστης του δικτυακού τόπου www.siderservices.gr οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση της, ειδάλλως αποδέχεται στο ολόκληρο τους παρακάτω όρους.

Σε καμιά περίπτωση το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.siderservices.gr δεν αποτελεί και δεν μπορεί να θεωρηθεί, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε επιχειρηματική πράξη, αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών κατόπιν προσωπικής αξιολόγησης να ενεργήσουν με βάση τη δική τους βούληση, αποκλειομένης οποιασδήποτε ευθύνης μας.

Η ιστοσελίδα www.siderservices.gr  χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών της ιστοσελίδας. Με την εγγραφή σας σε φόρμες επικοινωνίας εντός της ιστοσελίδας, δηλώνετε ότι συμφωνείτε με την αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από την Sider group of services για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών της, υπό την τήρηση των ισχυόντων κανόνων προστασίας δεδομένων. Ανάκληση των παραπάνω είναι εφικτή ανά πάσα στιγμή στην ηλεκτρονική διεύθυνση sider@siderservices.gr.

Η Sider group of services διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα ακύρωσης των σεμιναρίων που διοργανώνει, σε περίπτωση μη συμπλήρωσης των απαιτούμενων συμμετοχών, έτσι όπως η ίδια θεωρεί κάθε φορά. Το κόστος συμμετοχής μπορεί να επιστραφεί σε περιπτώσεις ακύρωσης του εκάστοτε σεμιναρίου από την διοργανώτρια αρχή ή με ενημέρωση του συμμετέχοντα τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την διεξαγωγή του σεμιναρίου. Οι ακυρώσεις μπορούν να γίνουν μόνο με ενημέρωση μέσω email στο sider@siderservices.gr . Σε κάθε άλλη περίπτωση, δεν προβλέπεται η επιστροφή του κόστους συμμετοχής.

Η Sider group of services έχει το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας www.siderservices.gr   οποιαδήποτε χρονική στιγμή επιθυμεί, χωρίς την προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών.

Ο χρήστης αποδέχεται ρητά ότι την αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει με την ιστοσελίδα www.siderservices.gr  , την έχουν τα αρμόδια δικαστήρια της Αθήνας.